Dakwah

Bahagian Dakwah

 
   
  MOHD SHOKRI BIN MUSTAFFA
KETUA PENOLONG PENGARAH 
BAHAGIAN DAKWAH
 


ARAS 1, BAHAGIAN DAKWAH, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH 75400, MELAKA

NO TELEFON 06-2882380
NO FAKS 06-2881291

 

  • Menganjurkan program dakwah sekurang-kurangnya 140 kali setahun.
  • Mesyuarat “Post Mortem” program-program yang dijalankan oleh Bahagian Dakwah akan diadakan sebanyak 3 kali setahun.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dakwah Islam dan penerbitan risalah.
  • Mengadakan program Dakwah sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat
 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase