Pengurusan Dakwah

Bahagian Pengurusan Dakwah

 
   
  MOHD SHOKRI BIN MUSTAFFA
KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN DAKWAH
 


ARAS 1, BAHAGIAN PENGURUSAN DAKWAH, JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA, PUSAT ISLAM MELAKA, BUKIT PALAH 75400, MELAKA

NO TELEFON 06-2882380
NO FAKS 06-2881291

 

  • Menganjurkan program dakwah sekurang-kurangnya 140 kali setahun.
  • Mesyuarat “Post Mortem” program-program yang dijalankan oleh Bahagian Dakwah akan diadakan sebanyak 3 kali setahun.
Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dakwah Islam dan penerbitan risalah.
  • Mengadakan program Dakwah sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat
 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase