Pengurusan Masjid

Bahagian Pengurusan Masjid

 
   
  MOHAMMAD AZLI B. ABDUL RAHMAN
KETUA BAHAGIAN 
BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID 
 


KOMPLEKS AL-AZIM, 75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA

NO TELEFON 06-288 2640
NO FAKS 06-283 9400

 

 • Mengatur dan memperkemaskan fungsi masjid Negeri Melaka
 • Mengatur dan melaksakan aktiviti pengimarahan masjid-masjid seluruh Negeri Melaka
 • Mentadbirkan Kompleks Masjid Al-Azim agar selaras dengan fungsinya sebagai Masjid Negeri

 

 • Menguruskan Perlantikan dan Penamatan Pegawai Syarak Negeri Melaka
 • Menguruskan Perlantikan Jawatankuasa Masjid dan Surau Negeri Melaka
 • Menguruskan Permohonan Pembinaan dan Pembaikan Masjid dan Madrasah Negeri Melaka
 • Menyelesaikan dan menyiasat Aduan Pengurusan Masjid dan Madrasah
 • Menguruskan Pemilihan Anugerah dan Menunaikan Haji untuk Pegawai Syarak
 • Menguruskan Khutbah Jumaat dan Dua Hari Raya
 • Mengaturkan Kursus Peningkatan Ilmu dan kemahiran kepada Pegawai Syarak dan Jawatankuasa Masjid
 • Menguruskan Pentadbiran Masjid Al-Azim
 • Mengadakan Kelas dan Kursus untuk Jemaah Masjid Al-Azim

 

 • Proses pembayaran imbuhan / elaun mengajar program takmir dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja : 
  a) Imam : setelah surat pengesahan diterima daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
  b) Bilal, Noja dan Pengurusa Jenazah Wanita : setelah Borang Profail Pegawai Masjid yang lengkap diterima
  c) Guru Takmir : setelah borang permohonan yang lengkap diterima

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase