Penyelidikan

Bahagian Penyelidikan

 
 
 

LUQMAN JAMIL BIN ABIDIN
KETUA PENOLONG PENGARAH
BAHAGIAN PENYELIDIKAN

 


NO. 55, JALAN KPAA 2, KOMPLEKS PERNIAGAAN AL-AZIM, 75150 JALAN BUKIT BARU, MELAKA

NO TELEFON 06-3333333 ( ext:3622)
NO FAKS 06-2882352

 

 

1. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

2. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai bahan-bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur islam dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 
1. Menguruskan aduan penyelewengan akidah ( Ajaran sesat/ Meragukan, Khurafat dan perbomohan).

2. Melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti yang disyaki menyeleweng dari akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/meragukan,  Khurafat dan perbomohan).

3. Melaksanakan pemantauan susulan terhadap aktiviti yang disyaki menyeleweng dari akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/ meragukan, Khurafat dan perbomohan).

4. Menyediakan laporan aktiviti yang disyaki menyeleweng daripada akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/  meragukan, Khurafat       dan perbomohan).

5. Mengadakan program pemurnian akidah.
  • Siasatan ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dan bahan - bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur Islam mula dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase