Fungsi & Strategi

Fungsi Jabatan Agama Islam Melaka

Fungsi Jabatan Agama Islam Melaka adalah sebagai pelaksana dasar-dasar berkaitan dengan Hal Ehwal Islam yang ditentukan oleh Majlis Agama Islam Melaka selaku Pihak Berkuasa Agama Negeri dan Kerajaan Negeri Melaka sebagaimana berikut:

 

Strategi Jabatan

 
Menyelaras aktiviti dan tugasan Jabatan melalui mesyuarat pagi setiap minggu.
Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan Jabatan.
Memperkemas manual prosedur kerja yang mesra pelanggan melalui ISO 9001.
Meningkatkan disiplin kerja kakitangan melalui penilaian hasil kerja secara berjadual.
Meningkatkan ilmu dan motivasi diri melalui program penghayatan al-Quran, ceramah dan latihan
Menggalakkan penambahbaikan kualiti perkhidmatan.