Bil. Tajuk Pautan
1 Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
2 Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM)
3 Sistem Maklumat Pendidikan Islam (SIMPENI)
4 Senarai Badan Pensijilan / Logo Halal Luar Negara Yang Diiktiraf Oleh JAKIM (Halal Malaysia)
5 Sistem Sokongan Pas Lawatan Ikhtisas (E-Ikhtisas)
6 Sistem Pensijilan Halal Malaysia (MYeHALAL)
7 Portal Masjid Negeri Melaka (e-Masjid)
8 Sistem Pendaftaran dan Semakan Keputusan Pelajar Sekolah Rendah Agama (SRA) dan Tadika JAIM (ERS)
9 Tanwir Ramadhan
10 Senarai Hotel yang telah dipersijilkan Halal di negeri Melaka
TOP