Bil. Pencapaian Tarikh Lain-lain
1 Sistem Pengurusan Kualiti yang telah memenuhi keperluan standard ISO 9001:2015 MY - QMS 01424 Sehingga 28 April 2020
2 Masjid Cina memenangi Anugerah Tandas Awam Terbaik Peringkat Asean 14 - 16 Januari 2019
3 Pensijilan Anti-Bribery Management System (ABMS) MS ISO 37001:2016 Pada 4 Ogos 2021
TOP