Maklumat Bahagian

AKMAL NADZIM BIN ABDULLAH
Ketua Bahagian
Bahagian Penguatkuasaan Syariah

No. 43-1, 43-2, 45-1 Dan 45-2 Jalan KPAA 2, Kompleks Perniagaan Al-Azim, 75150 Jalan Bukit Baru, Melaka

No Telefon : 06-288 1282
No Faks : 06-288 1285

Objektif Bahagian

Melaksanakan penguatkuasaan enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka dengan tegas dan berkesan.

Fungsi Bahagian

  • Menerima dan menguruskan maklumat awam berkaitan dengan kesalahan-kesalahan syariah.
  • Menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap maklumat-maklumat awam berkaitan kesalahan syariah.
  • Melaksanakan perintah-perintah mahkamah ke atas pesalah syariah
  • Melaksanakan peruntukan undang-undang syariah yang terkandung di dalam enakmen-enakmen yang berkuatkuasa di Negeri Melaka.

Piagam Pelanggan

Memberi maklumbalas ke atas permohonan laporan kes kesalahan syariah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

TOP