Maklumat Bahagian

LUQMAN JAMIL BIN ABIDIN
Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Penyelidikan

No. 55, Jalan Kpaa 2, Kompleks Perniagaan Al-Azim, 75150 Jalan Bukit Baru, Melaka

No Telefon : 06-3333333 (ext:3622)
No Faks : 06-2882352

Objektif Bahagian

  1. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
  2. Tindakan pertama ke atas aduan mengenai bahan-bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur islam dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Fungsi Bahagian

  1. Menguruskan aduan penyelewengan akidah ( Ajaran sesat/ Meragukan, Khurafat dan perbomohan).
  2. Melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti yang disyaki menyeleweng dari akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/meragukan,  Khurafat dan perbomohan).
  3. Melaksanakan pemantauan susulan terhadap aktiviti yang disyaki menyeleweng dari akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/ meragukan, Khurafat dan perbomohan).
  4. Menyediakan laporan aktiviti yang disyaki menyeleweng daripada akidah dan syariat islam (Ajaran sesat/  meragukan, Khurafat       dan perbomohan).
  5. Mengadakan program pemurnian akidah.

Piagam Pelanggan

Siasatan ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dan bahan - bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur Islam mula dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima

TOP