Maklumat Bahagian

MUHAMAD SAYUTI BIN OMAR
Ketua Bahagian
Bahagian Pembangunan Keluarga

Aras G, Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Melaka, Pusat Islam Melaka, Bukit Palah 751500, Melaka

No Telefon : 06-333 3333 samb 5630
No Faks : 06-288 2170

Objektif Bahagian

  • Memastikan pengurusan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) dilaksanakan mengikut kehendak peraturan dan Undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
  • Menyediakan perkhidmatan pembangunan institusi kekeluargaan yang berkualiti.
  • Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat dan rundingcara kekeluargaan yang berkesan.

Fungsi Bahagian

Mengendalikan Program-Program Pembangunan Kekeluargaan Islam dan Khidmat Nasihat Di Negeri Melaka

Piagam Pelanggan

  • Keputusan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima
  • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit
TOP