Garis Panduan

1. Tatacara Permohonan Sistem Tempahan 1MTC 
2. Garis Panduan Masjid dan Surau Negeri Melaka
3. Arahan Bekerja Dari Rumah bagi Guru-Guru Lantikan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) Semasa Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
4. Garis Panduan Pentadbiran dan Pengurusan Institusi Pendidikan Islam Swasta (IPIS) Semasa Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
5. Garis Panduan Pentadbiran dan Pengurusan Kampus Kolej Al-Quran Sayyidina Ali (KAQSA) Semasa Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
6. Garis Panduan Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran Al-'Abqori (SMATAB) dan Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab (IUAM) Semasa Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
7. Garis Panduan Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Rendah Agama (SRA) JAIM dan Tadika JAIM Semasa Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
8.

 Garis Panduan Sambutan Hari Raya Aidil Adha 1441H Ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP Covid-19)

9.

 Pekeliling JAIM Bil. 12/2020 - Garis Panduan Pengimarahan Masjid dan Surau Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan  (PKPP) di Negeri Melaka

10.  Panduan Takbir, Solat Sunat dan Khutbah Aidiladha
11.  Garis Panduan Pengeluaran Tauliah Mengajar
12.

 Garis Panduan Jawatankuasa Kariah Bagi Masjid Dan Surau Negeri Melaka

13.  Garis Panduan Pelancongan Dan Lawatan Ke Masjid Negeri Melaka
14.  Manual Pengguna Sistem Tempahan Fasiliti JAIM melalui 1MTC
15.  Garis Panduan Menganjurkan Kursus Praperkahwinan Islam Secara Bersemuka Dalam   Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan Dalam Tempoh Enam Bulan   Selepas PKPB
16.  Tata Etika Penggunaan Media Sosial Oleh Warga JAIM 
17.  Pekeliling JAIM Bil. 18/2020 - Garis Panduan Pengimarahan Masjid dan Surau Sepanjang   Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Negeri Melaka
18.  Pekeliling Jabatan Agama Islam Melaka Bil.19/2020 Garis Panduan Pengurusan Urusan Perkahwinan, Perceraian Dan Ruju’ Serta Kekeluargaan Islam Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)
19.  Pekeliling Jabatan Agama Islam Melaka Bil. 25/2020 Garis Panduan Perkhidmatan Berkaitan Nikah, Cerai Dan Rujuk (NCR) serta Kekeluargaan Islam Negeri Melaka Berdasarkan Kepada Status Dan Situasi Penularan Wabak Corona Virus (Covid-19)
20.  Panduan Pengurusan Perkhidmatan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) serta Kekeluargaan Islam Negeri Melaka dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)