MAKLUMBALAS RAKYAT.

Sila kemukakan idea-idea anda berkenaan topik yang dibincangkan sepanjang tempoh yang ditetapkan. Segala maklumat yang diperoleh akan dikumpul, dinilai dan dipilih untuk membantu meningkatkan prestasi perkhidmatan yang dibekalkan oleh Jabatan Agama Islam Melaka

Kalendar

Polisi Maklumbalas

RSS

  • 01/01/2021 - 31/12/2021 | Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Bagi Kemudahan Dan Perkhidmatan ICT
  • 01/01/2021 - 31/12/2021 | Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Portal Jabatan Agama Islam Melaka

      Berita & Aktiviti

      TOP