PAID Alor Gajah

Bahagian PAID Alor Gajah

 
   
  HUZAILAN BIN HAMZAH
KETUA AGAMA ISLAM DAERAH
PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH ALOR GAJAH
 


KOMPLEKS AGAMA DAN MAHKAMAH SYARIAH,78000 ALOR GAJAH MELAKA.

NO TELEFON 06-556 1254
NO FAKS 06-556 1197

 

 • Mengambil langkah-langkah tertentu untuk membolehkan umat islam memahami ,mengikuti dan menghayati ajaran agama islam seperti terkandung dalam al-quran dan as-sunnag melalui aktiviti-aktiviti penerangan dan dakwah meliputi ceramah, kursus dan bimbingan.
 • Meningkatkan kedahaman masyarakat islam mengenai pembangunan kekeluargaan melalui kursus, ceramah dan khidmat nasihat
 • Membantu memaju, mendorong dan menggalakkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat islam di daerah
 • Menguatkuasakan segala undang-undang yang berkaitan
 • Menguruskan pentadbiran kewangan dan perkhidmatan organisasi
 • Menyediakan kemudahan pendidikan agama dan akademik kpd pelajar dari peringkat tadika, sekolah rendah agama, sekolah rendah arab, dan sekolah menengah agama
 • Menyediakan perkhidmatan kekeluargaan seperti nikah, cerai , rujuk dan  bimbingan kekeluargaan kepada penduduk
 • Menguatkuasakan enakmen pentadbiran dan kekeluargaan islam negeri Melaka
 • Menjalankan pendakwaan ke aras orang yang dituduh melakukan kesalahan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Melaka
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program dakwah islam
 • Menyelaras pengurusan masjid dan surau
 • Memantau dan mengambil tindakan mencegah ajaran sesat
 • Mengurus dan menyelaras  pentadbiran agama islam peringkat daerah
 • Surat Perakuan Ruju' disediakan dalam tempoh 10 hari bekerja daripada tarikh pendaftaran ruju' dibuat
 • Sijil Perakuan Temuduga Perkahwinan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) jam selepas lulus temuduga
 • Surat Perakuan Penceraian disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima dan diserahkan selepas tamat tempoh iddah isteri
 • Permohonan pemeriksaan daftar (carian) dan salinan Catatan Daftar Nikah, Cerai & Ruju' disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima
 • Surat panggilan temujanji pertama sesi rundingcara keluarga dalam tempoh 10 hari bekerja dari permohonan yang diterima
 • Mengadakan program-program Dakwah untuk meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat
 • Melaksanakan tindakan, operasi dan gerakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh maklumat kesalahan syariah diterima
 • Proses pendaftaran pelajar ke Tadika JAIM dan SRA JAIM secara atas talian melalui Electronic Registration & Result System (eRS) dibuka mulai 01 Mac sehingga 31 Oktober setiap tahun
 • Teks khutbah diedarkan selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh bacaan khutbah melalui pelbagai saluran sama ada laman sesawang JAIM, media sosial atau di Pejabat Agama Islam Daerah
 • Siasatan ke atas aduan mengenai penyelewengan akidah dan bahan-bahan penerbitan / gunaan / perhiasan berunsur Islam mula dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima
 • Tuntutan bulanan elaun mengajar kelas takmir diterima sehingga lima (5) hari bulan pada bulan berikut
 • Pelanggan dilayan dalam tempoh 15 minit

 

Direktori Kakitangan Bahagian

Sila ikuti pautan berikut.

Download Purchase