Visi

Peneraju pengurusan hal ehwal agama Islam yang berwibawa bagi melahirkan ummah yang bertaqwa berteraskan prinsip maqasid syariah

Misi

Memperkasakan pengurusan hal ehwal agama Islam melalui kaedah penyampaian perkhidmatan yang menyeluruh ke arah kesejahteraan ummah

Moto

Bertakwa Dan Berakhlak Mulia

TOP